Projekti MZO

Asistencija u nastavi - Udruga Kamenčići

Asistencija u nastavi

   Provedbom projekta "Asistencija u nastavi za učenike s teškoćama na području Šibensko-kninske županije" koji...

Opširnije