Stručni tim potpore obiteljima koje imaju za člana osobu s mentalnom retardacijom

30.10.2009.
Stručni tim potpore obiteljima koje imaju za člana osobu s mentalnom retardacijom - Udruga Kamenčići

Projekt vezan uz mjere i aktivnosti Nacionalnih strategija, planova i programa

1.6. Razviti sustav mobilnih službi podrške u lokalnoj zajednici

Cilj projekta je poboljšanje kvalitete življenja obitelji koje imaju za člana osobu s mentalnom retardacijom razvijanjem sustava mobilne stručne pomoći. Pružanjem podrške obiteljima koje skrbe o članu s mentalnom retardacijom preveniramo institucionalizaciju člana njihove obitelji, te na taj način spriječavamo narušavanje emotivne stabilnosti obitelji.