ŠIRENJE USLUGE OSOBNE ASISTENCIJE ZA OSOBE S INVALIDITETOM

15.11.2015.
ŠIRENJE USLUGE OSOBNE ASISTENCIJE ZA OSOBE S INVALIDITETOM - Udruga Kamenčići

Fond: Europski socijalni fond ESF
Operativni program: Operativni program Razvoj ljudskih potencijala 2007.-2013

Posredničko tijelo razine 1: Ministarstvo socijalne politike i mladih
Posredničko tijelo razine 2: Hrvatski zavod za zapošljavanje, Ured za financiranje i ugovaranje projekata Europske unije
Korisnik: Udruga osoba s intelektualnim teškoćama Šibensko-kninske županije “Kamenčići.” Vrijednost projekta  je: 631.938,26 kn. Projekt se provodi u partnerstvu s Udrugom osoba s invaliditetom Sveti Bartolomej Knin.

Trajanje provedbe projekta: 29. listopada 2015.- 29. listopada 2016.

Ciljevi projekta:

1.Unapređenje kvalitete života osoba s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta te osoba s intelektualnim i mentalnim oštećenjima i njihovih obitelji na području Šibensko-kninske županije uvođenjem usluge osobne asistencije uz zapošljavanje osoba u nepovoljnom položaju.<

2.Doprinijeti jačanju socijalnog uključivanja i integraciji osoba s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta te osobama s mentalnim i intelektualnim oštećenjima kroz razvoj usluge osobne asistencije.

Usluga osobne asistencije predstavlja pružanje potpore osobama s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta kao i osobama s intelektualnim teškoćama i mentalnim oštećenjima u provođenju aktivnosti svakodnevnog življenja i samozbrinjavanja. Širenjem usluge osobne asistencije ovi korisnici dobivaju mogućnost unapređenja kvalitete življenja, sprječavanja institucionalizacije te integracije u lokalnu zajednicu. Članovima njihovih obitelji se smanjuje teret skrbljenja te na taj način doprinosi većim izgledima na tržištu rada. Sami pružatelji usluge su osobe u nepovoljnom položaju na tržištu rada.