PROVEDBA RADIONICA INFORMATIČKIH VJEŠTINA U ŠKŽ

04.06.2020.
PROVEDBA RADIONICA INFORMATIČKIH VJEŠTINA U ŠKŽ - Udruga Kamenčići

U sklopu projekta UP.02.1.1.06.0078 „Unaprjeđenje kompetencija koje doprinose trajnoj socijalnoj uključenosti“ koji sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda koncem mjeseca svibnja 2020. godine započela je provedba neformalne edukacije- radionica informatičkih vještina u prostoru udruge „Kamenčići“ za korisnike projekta Šibensko- kninske županije. Cilj radionica informatičkih vještina je educirati korisnike projekta kroz 3 modula: osnove rada na računalu, osnove Office programa i osnove interneta.

 

 

 

Za potrebu održavanja radionica izvoditelj edukacije je razvio programe i izradio priručnik koji je dostupan na:

Priručnik za informatičke radionice ŠKŽ