Provedba projekta osobne asistencije

15.05.2019.
Provedba projekta osobne asistencije - Udruga Kamenčići

Provedbom projekta „Osiguravanje usluge osobne asistencije osobama s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta te osobama s intelektualnim i mentalnim oštećenjima i njihovim obiteljima na području Šibensko-kninske županije III“, UP.02.2.2.09.0053, financiranog bespovratnim sredstvima iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. udruga Kamenčići pruža potporu u provođenju aktivnosti svakodnevnog življenja i samozbrinjavanja za 13 osoba koje su potpuno ovisne o tuđoj pomoći i njezi. Zapošljavanjem osobnih asistenata olakšava se teret skrbljenja članovima njihovih obitelji.

Kroz osobnu asistenciju korisnici ujedno dobivaju mogućnost socijalizacije čime se izravno doprinosi unapređenju njihove kvalitete življenja, jačanju socijalne uključenosti, a time i sprečavanju njihove institucionalizacije.
Udruga provodi projekt od 27.11.2018. do 27.04.2021., a ukupna vrijednost projekta iznosi 1.869.636,92 kune.