Projekti – arhiva

02.02.2009.
Projekti – arhiva - Udruga Kamenčići

Udruga je u proteklih godina organizirala ove projekte:

Psihološka radionica za roditelje, od veljače do srpnja 2004., organizirana u Šibeniku, u suradnji sa predavačem iz Splita. Radionicu je pohađalo 15 roditelja. Hrvatski savez Udruga osoba sa MR snosio je troškove predavanja, a Udruga putne troškove predavača.

Humanitarni koncert “Za njihov osmijeh” organiziran je 5. srpnja 2004. godine. Udruga je bila glavni organizator koncerta, a u svrhu prikupljanja sredstava za rad udruge. Uz domaće izvođače ovoj humanitarnoj akciji odazvali su se i talijanski pjevači. Koncert je posjetilo više od 1000 građana. Sponzori koncerta bili su Grad Šibenik, županija, NP Krka, Turistička zajednica Grada Šibenika, Franck Zagreb, Jadranska banka i Centar za odgoj i obrazovanje Šubićevac.

Prikupljanje umjetničkih djela i aukcija – Udruga je prikupila više umjetničkih djela od hrvatskih i talijanskih autora. Prodane su četiri slike i upravo se organizira nova prodajna izložba u Šibeniku.

Posjeta gospodarstvu “Mustang” u Sinju – u rujnu i listopadu 2004. godine organizirana su tri posjeta djece gospodarstvu u Sinju, koje ima svoje konje i fizioterapeuta. Udruga je sama snosila troškove posjeta.

Humanitarni koncert “Matija Dedić i prijatelji” organiziran 15. studenog 2004. godine u suradnji sa Lions Club Luca iz Šibenika. Udruga je bila suorganizator koncerta, te je tom prilikom prikupljen novac za kupnju elektrostimulatora za Udrugu.

Akcija posjeta srednjim i osnovnim školama organizirana u prosincu 2004. a u svrhu prikupljanja minimalnih doprinosa za kupnju božićnih poklona za djecu-korisnike udruge. Ujedno je organizirana i svečanost u Katoličkom domu u Šibeniku, u suradnji sa Caritasom i Turističkom školom.

Lobiranje za otvaranje stomatološke ordinacije u Šibeniku. Naime budući da djeca s mentalnom retardacijom moraju primiti potpunu anesteziju i za obično popravljanje zuba, udruga je lobirala kod HZZO-a kako bi se u Šibeniku otvorila takva stomatološka ordinacija, kako djeca ne bi morala čekati više mjeseci na termin u Domu zdravlja Split.

Humanitarna akcija povodom Dana žena organizirana u suradnji sa forumom žena SDP-a. Tom prilikom organizirana je lutrija od koje je prihod namijenjen Udruzi.

Uspostavljanje volonterske službe (patronaža fizioterapeuta i radnog rehabilitatora) u siječnju 2005. Udruga sama snosi troškove službe. Sa radom se prekinulo u srpnju zbog obaveza volontera.

Organiziranje izložbe doniranih slika na otoku Zlarinu. Članovi Udruge su organizirano posjetili otok; otvorenje izložbe i obilazak sakralnih objekata.

Rad udruge prepoznat je od međunarodne organizacije CARE International sa kojom je potpisan ugovor o suradnji u sklopu projekta razvoja civilnog društva koji financira Europska unija kao dio nacionalnog programa CARDS 2002. Ulaskom u ovo partnerstvo udruga je ostvarila pravo na edukaciju, tehničku podršku, sudjelovanje na seminarima.

Humanitarni koncert “Za njihov osmijeh II”
Izvođači: Zdenka Kovačićek, Hari Rončević, Zoran Jelenković, klape “More” i “Rećine”.
Glavni sponzor je Grad Šibenik.

Angažiranje likovnih stručnjaka za rad sa djecom

Organizacija božićne svečanosti u suradnji sa Turističko-ugostiteljskom školom.

Dobivanje sredstava za sufinanciranje novog zapošljavanja od Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi. Zapošljavanje radnog rehabilitatora za patronažni rad sa skupinom djece koja nisu u sustavu obrazovanja.

Organiziranje izložbe u Studiju galerije Krševan.

Provođenje projekata “Uvjerite se da i mi stvaramo” i “Pomoć obiteljima djece s najtežim oblikom MR”

Provođenje projekata “Jednako smo vrijedni”, programa “Vaninstitucijsko zbrinjavanje djece i mladih s MR” sufinancirane od Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi i Grada Šibenika.

Organiziranje prodajne izložbe slika članova Udruge “More” u Gradskoj knjižnici.

Organiziranje promotivnih kampanja: izlaganje radova članova Udruge i podjela promotivnih materijala.