Posjet udruzi Sveti Bartolomej Knin

15.10.2018.
Posjet udruzi Sveti Bartolomej Knin - Udruga Kamenčići

Korisnici usluge osobne asistencije su u pratnji osobnih asistenata posjetili Udrugu osoba s invaliditetom Sveti Bartolomej gdje su uključeni u socijalizacijske aktivnosti putem provedbe projekta “Osiguravanje usluge osobne asistencije osobama s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta te osobama s intelektualnim i mentalnim oštećenjima i njihovim obiteljima na području Šibensko-kninske županije II” koji udruga “Kamenčići” provodi u razdoblju od 1.04.2017. do 1.4.2019.

Projekt se financira putem Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali u sklopu poziva”Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom”(UP.02.2.2.02.).