HEP: “Radno i socijalno angažiranje mladih sa MR kroz izradu ukrasnih i uporabnih predmeta na tradicijski način”

15.12.2010.
HEP: “Radno i socijalno angažiranje mladih sa MR kroz izradu ukrasnih i uporabnih predmeta na tradicijski način” - Udruga Kamenčići

Opis projekta:

Sukladno ciljevima osnivanja Udruge kao i izradom strateškog plana prvenstveno želimo umanjiti propuste sustava. Pod tim podrazumijevamo da Grad Šibenik ovoj populaciji ne nudi ikakvu mogućnost kvalitetnog provođenja slobodnog vremena, a kamo li mogućnost pojedinačnog izbora. Udruga kroz pružanje svojih usluga daje mogućnost svojim članovima da se uključe u edukacijske, socijalizacijske, rehabilitacijske i rekreacijske sadržaje onim korisnicima koji nisu u odgojno obrazovnom sustavu i samim tim nemaju načina da zadovolje svoje primarne potrebe. Postizanjem kontinuiteta u pružanju različitih sadržaja mi smo oni koji jedini pružamo  mogućnost da se osobe s MR mogu društveno i produktivno ostvariti, a na širem području grada.

Na području grada smo jedina Udruga koja svakodnevno pruža djeci i osobama sa MR uključivanje u edukacijsko rehabilitacijske aktivnosti.

Jedno od temeljnih ljudskih prava je pravo na rad i pravo izbora. Osobe s intelektualnim teškoćama, odnosno mentalnom retardacijom u vrlo maloj mjeri imaju tu mogućnost a pogotovo u vremenu kada je zapošljavanje jedan od većih društvenih problema.

Sve udruge socijalnog karaktera su zbog trenutne ekonomske situacije u dosta nepovoljnoj poziciji.  Više mjeseci smo bez ikakvih sredstava od nadležnih ministarstava, a korisnicima se ne može periodično uskraćivati stručna pomoć. Kako svim snagama nastojimo održati kontinuitet u pružanju stručne pomoći prisiljeni smo promišljati kako da sami ostvarimo potrebna sredstva za samoodržanje.

Do sada smo prodajom uspjeli sami financirati troškove prijevoza korisnika, a u vremenskom periodu kad nemamo sredstava od nadležnih ministarstava, moramo osigurati bar minimalne naknade zaposlenicima kao i troškove održavanja prostora.

Ovim projektom smo uz dosadašnju izradu ukrasnih predmeta dobiti novi sadržaj u radionicama, a samim tim i bolju ponudu na našim štandovima.

Ciljevi projekta

Glavni cilj:

Kvalitetno organiziranje slobodnog vremena mladih sa mentalnom retardacijom uz edukacijske sadržaje.

Podciljevi :

– Edukacija i osposobljavanje mladih s mentalnom retardacijom za izradu tradicijskih predmeta

– Socijalizacija mladih s mentalnom retardacijom

– Ostvarivanje potrebe mladih s MR  kao  produktivnih članova društvene zajednice