Edukacija korisnika usluge osobne asistencije i osobnih asistenata

13.04.2018.
Edukacija korisnika usluge osobne asistencije i osobnih asistenata - Udruga Kamenčići

14.3. je u prostoru Udruge osoba s invaliditetom “Sveti Bartolomej” održana edukacija o usluzi osobne asistencije za osobne asistente, korisnike usluge i njihove roditelje.
Projekt “Osiguravanje usluge osobne asistencije osobama s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta te osobama s intelektualnim i mentalnim oštećenjima i njihovim obiteljima na području Šibensko-kninske županije II” udruga “Kamenčići” provodi od 1.04.2017. do 1.4.2019.

Projekt  se financira putem Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali i poziva “Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom”(UP.02.2.2.02.). Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.429.366,34 kuna.