Donacija HEP-a

14.01.2020.
Donacija HEP-a - Udruga Kamenčići

 

U sklopu javnog natječaja Hrvatske elektroprivrede d.d. za dodjelu donacija u 2019. godini “Svjetlo na zajedničkom putu” Udruzi je dodijeljena donacija za provedbu prijavljenog projekta “Produktivno ostvarivanje djece i mladih s intelektualnim teškoćama kroz očuvanje tradicije”. Cilj ovog projekta je doprinijeti kvaliteti života osoba s teškoćama u razvoju unaprjeđenjem socijalnih, društvenih i kreativnih vještina.

Projekt će započeti 1. rujna 2019., a završetak projekta očekuje se 1. prosinca 2019.