“Asistencija u nastavi za učenike s teškoćama na području Šibensko-kninske županije”

20.10.2015.
“Asistencija u nastavi za učenike s teškoćama na području Šibensko-kninske županije” - Udruga Kamenčići

“Asistencija u nastavi za učenike s teškoćama na području Šibensko-kninske županije” je projekt financiran sredstvima Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta. Provedbom projekta je omogućena usluga asistencije  za osam učenika s teškoćama koji pohađaju osnovne škole na području Šibensko-kninske županije u školskoj godini 2014./2015. Učenicima s teškoćama je putem asistencije u nastavi omogućeno postizanje boljih rezultata u svladavanju nastavnih sadržaja. Učiteljima razrednih odjeljenja koja pohađaju učenici s teškoćama su poboljšani uvjeti rada, a roditeljima učenika s teškoćama je olakšan dodatni rad s djecom potreban kako bi usvojili nastavne programe. Predstavnici relevantnih institucija u Šibensko-kninskoj županiji upoznati su sa potrebom uvođenja asistencije u nastavi u svim školama na području Šibensko- kninske županije. Građani su upoznati s potrebama djece s teškoćama koja su integrirana u redovni odgojno- obrazovni program.