Asistencija u nastavi za učenike s teškoćama na području Šibensko-kninske županije

04.07.2019.
Asistencija u nastavi za učenike s teškoćama na području Šibensko-kninske županije - Udruga Kamenčići

Provedbom projekta “Asistencija u nastavi za učenike s teškoćama na području Šibensko-kninske županije” koji financira Ministarstvo znanosti i obrazovanja, udruga Kamenčići osigurava pružanje usluge asistencije u nastavi za osam učenika koji pohađaju osnovne i srednje škole na području Šibensko-kninske županije u 2018./2019. školskoj godini.Usluge pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju uključuju pomoć prilikom komunikacijske, senzorne i motoričke aktivnosti učenika, pomoć u kretanju, pomoć pri uzimanju hrane i pića, pomoć u obavljanju higijenskih potreba tijekom svakodnevnih aktivnosti, a na temelju izrađenoga programa rada i prema potrebama učenika s teškoćama u razvoju. Učenicima s teškoćama je putem asistencije u nastavi omogućeno postizanje boljih rezultata u svladavanju nastavnih sadržaja. Učiteljima razrednih odjeljenja koja pohađaju učenici s teškoćama su poboljšani uvjeti rada, a roditeljima učenika s teškoćama je olakšan dodatni rad s djecom. Predstavnici relevantnih institucija u Šibensko-kninskoj županiji upoznati su sa potrebom uvođenja asistencije u nastavi u svim školama na području Šibensko- kninske županije. Građani su upoznati s potrebama djece s teškoćama koja su integrirana u redovni odgojno-obrazovni program. Partner u provedbi projekta je Šibensko-kninska županija.