Asistencija u nastavi učenicima s teškoćama

19.07.2018.
Asistencija u nastavi učenicima s teškoćama - Udruga Kamenčići

Putem projekta “Asistencija u nastavi učenicima s teškoćama na području Šibensko-kninske županije” kojeg provodi udruga Kamenčići za 2017./2018. školsku godinu osigurano je pružanje usluge asistencije u nastavi za 6 učenika koji pohađaju Katoličku osnovnu školu, Srednju strukovnu školu, Ekonomsku školu Šibenik i Centar za odgoj i obrazovanje Šubićevac. Angažiranjem asistenata u nastavi osigurana je usluga pomoći u nastavi učenicima s teškoćama prilikom izvršavanja zadataka koji zahtijevaju komunikacijsku, senzornu i motoričku aktivnost učenika, pomoć u kretanju, pri uzimanju hrane i pića te u obavljanju svakodnevnih aktivnosti u odgojno-obrazovnom procesu.

Projekt financira Ministarstvo znanosti i obrazovanja.