Asistencija u nastavi učenicima s teškoćama za 2021./2022. školsku godinu

20.07.2022.
Asistencija u nastavi učenicima s teškoćama za 2021./2022. školsku godinu - Udruga Kamenčići

U 2021./2022. školskoj godini je osiguran nastavak provedbe projekta asistencije u nastavi koji financira Ministarstvo znanosti i obrazovanja putem Javnog poziva za prijavu projekata udruga koje osiguravaju uključivanje pomoćnika u nastavi/stručnoga komunikacijskog posrednika u neposredan rad s učenicima s teškoćama u razvoju. Projektom “Asistencija u nastavi za učenike s teškoćama na području Šibensko-kninske županije” je osigurano pružanje usluga pomoćnika u nastavi za jedanaest učenika s teškoćama od kojih je pet učenika OŠ Vodice i šest učenika Centra za odgoj i obrazovanje Šubićevac.Uključivanjem pomoćnika u nastavne programe odgojno – obrazovnih ustanova uvelike se doprinosi primjerenijoj socijalnoj integraciji, boljem školskom uspjehu, promijenjenim stavovima učitelja/nastavnika te njihovoj realnijoj procjeni odgojno –obrazovnih potreba učenika s teškoćama u razvoju, a samim time i aktivnijem sudjelovanju učenika u svim aspektima školovanja što u konačnici doprinosi povećanju njihove emocionalne sigurnosti, povećanju motivacije, samopouzdanja i vjere u sebe i bolji školski uspjeh.