Asistencija u nastavi na području grada Šibenika

08.02.2013.
Asistencija u nastavi na području grada Šibenika - Udruga Kamenčići

Cilj projekta je osigurati kontinuiranu asistenciju u nastavi  učenicima s teškoćama u razvoju na području grada Šibenika. Edukacijom i zapošljavanjem asistenata u nastavi učenicima se omogućuje lakše praćenje nastave što doprinosi postizanju boljeg uspjeha u školi te rasterećivanju njihovih roditelja i nastavnika. Kroz projektne aktivnosti će se predstavnicima lokalne uprave i ravnateljima škola ukazati na potrebu i značaj kontinuiranog provođenja ovakvih i sličnih projekata. Uspostavljanjem koordinacije stručnih timova škola te poticanjem lokalne zajednice na volonterski doprinos i vršnjačku potporu  doprinosi  se  stvaranju  inkluzivnog školskog okruženja koje omogućuje razvoj potencijala svakog djeteta s teškoćama u razvoju.