O nama

Udruga osoba s intelektualnim teškoćama Šibensko-kninske županije (u daljnjem tekstu Udruga) registrirana je 1997.g. i djeluje na području Šibensko-kninske županije. Članovi Udruge su roditelji tj.djeca i mladi s intelektualnim teškoćama (nominalni članovi).

Sva događanja i promjene u Udruzi započele su 2003.g od kada Udrugu vode roditelji. Udruga broji 60 nominalnih članova (djece različitog stupnja teškoća) od kojih je 24 člana uključeno u redovne programe Udruge: kreativne radionice i radno rehabilitacijski program. Organizirati slobodno vrijeme djece i mladih s intelektualnim teškoćama na način da im se omogući društvena pokretljivost je nužno, jer na žalost u našem društvu još uvijek postoje predrasude u odnosu na ovu populaciju, a rezultat su neupućenosti i nedovoljne informiranosti građana. U manjim sredinama to ima za posljedicu da se obitelj koja ima dijete, koje se svojim sposobnostima i zdravstvenim stanjem ne uklapa u prosjek, povlači u okvire vlastitog doma i na taj način još više produbljuje jaz sa zajednicom kojoj živi. Dijete kontaktira s najbližima i njegov radijus kretanja ograničen je na relaciju kuća-ustanova (u dobrom slučaju udruga ili klub gdje mu je kontakt opet ograničen na djecu koja imaju sličan problem).Uz uspostavljanje rada udruge tj. kluba sa određenim aktivnostima, nužno je učiniti da prostor udruge ne bude izolirani azil, već prostor bez zidova u kojem će cirkulirati ljudi, priče, događanja…Generacije koje nadolaze po mnogočemu su naprednije (računala, komunikacija, obrazovanje…) i logični slijed bi bio da i njihova razina humanosti bude viša. Nažalost, izuzetci su oni koji ne zaziru od različitosti. U nastojanju da odgojimo dijete što je najbolje moguće, često puta zaboravljamo na tu humanu komponentu, a dijete već u najranijoj dobi usvaja modele ponašanja. Dijete treba upoznati da su njegovi sugrađani i oni sa manje mogućnosti, ali i da su oni jednako vrijedni kao i ostali.

Vrste i sadržaj usluga koje nudimo:

Usluga poludnevnog boravka, svaki radni dan od 8-14 h, sadržava:

  • prijevoz korisnika kombi vozilom Udruge,
  • prihvat korisnika, skrb (užina, topli napitci..)
  • provođenje radno rehabilitacijskih sadržaja u grupi
  • provođenje individualnih radno rehabilitacijskih aktivnosti
  • provođenje informatičke radionice
  • provođenje sportsko-rekreativnih aktivnosti
  • provođenje vodenih sportova
  • usluge socijalne radnice i medicinske sestre u prostoru Udruge

 

Usluge terenskih obilazaka:

– terenski obilazak njegovateljice
– terenski obilazak medicinske sestre
– terenski obilazak socijalne radnice
– prijevoz mobilnog tima kombi vozilom

Usluge jedan dio korisnika dobiva putem patronažnih posjeta, dok ostali korisnici, uz niz usluga koje redovno dobivaju od stručnih osoba (soc. radnica, med. sestra, njegovateljica, vozač), su uključeni i u svakodnevne aktivnosti Udruge kroz poludnevni boravak(radni rehabilitator, informatičar, profesori TZK).

U prostoru Udruge, korisnici kroz radnu rehabilitaciju imaju različite edukacijske,kreativne i produktivne sadržaje.

Kroz informatičke radionice korisnici se osposobljavaju za rad sa računalom te se one provode individualno.

Jednako tako korisnici odlaze na plivanje i koriste sportske sadržaje (kuglanje, dvorana) izvan prostora Udruge.

Svojim aktivnostima udruga je direktno doprinijela prevladavanju praznina u postojećoj mreži usluga te proširenju postojeće mreže usluga u lokalnoj zajednici koje potiču što veću samostalnost i neovisno življenje osoba s intelektualnim teškoćama. Projektima i programima koje udruga provodi kontinuirano se unaprjeđuje kvaliteta života djece i osoba s intelektualnim teškoćama i njihovih obitelji te prevenira institucionalizacija. Kroz provedbu i praćenje projekata se analiziraju i prate njihove potrebe i problemi te se potiču inicijative za rješavanje istih u skladu s općim interesima društva, okupljaju i potiču roditelji osoba s intelektualnim teškoćama te stručnjaci i građani na izvršavanje aktivnosti u korist OSIT, pružaju usluge informiranja, savjetovanja i pomaganja roditeljima/skrbnicima i obiteljima OSIT o njihovim pravima i mogućnostima. Korisnicima i njihovim obiteljima se pruža konkretna pomoć kroz osiguravanje pomoćnika u nastavi, savjetovanja, edukacije, psihosocijalnu podršku, uslugu poludnevnog boravka, uslugu osobne asistencije, osiguravanje prijevoza osoba s invaliditetom, organizirano korištenje slobodnog vremena, izvaninstitucionalni odgoj i obrazovanje te informiranje i savjetovanje o načinima ostvarivanja njihovih prava. Osobe s intelektualnim teškoćama kroz aktivnosti sudjeluju u svim segmentima društvenog života zajednice, odlaze na priredbe, koncerte, sudjeluju u likovnim kolonijama koje udruga organizira, prodajnim izložbama, sportskim događanjima te na taj način izgrađuju svoju osobnost i pozitivnu sliku o sebi, a sugrađani se senzibiliziraju za njihove probleme, potrebe i mogućnosti. Organiziranjem događanja, likovnih kolonija i koncerata udruga sugrađanima ukazuje na mogućnosti osoba s intelektualnim teškoćama da mogu sudjelovati u svim segmentima društva, ravnopravno odlučivati, usvajati vještine, stvarati i razvijati se.
Udruga Kamenčići je svojim djelovanjem prepoznata od strane zajednice te je uspostavljena kontinuirana suradnja s medijima koji redovito prate aktivnosti udruge, a za doprinos zajednici udruzi su dodijeljena mnogobrojna priznanja. U organizaciji događaja i aktivnosti udruge sudjeluju i volonteri koji daju svoj veliki doprinos djelovanju udruge.