Studijsko putovanje u Pečuh

08.03.2022.
Studijsko putovanje u Pečuh - Udruga Kamenčići

U sklopu provedbe projekta PLAN-Planned Lifetime Assistance Network, UP.02.2.2.06.0451 od 3. do 6. ožujka 2022. godine organizirano je studijsko putovanje u Pečuh u svrhu jačanja kapaciteta stručnjaka za pružanje socijalnih usluga. Uz djelatnike udruge Kamenčići koja je nositelj projekta, na studijskom putovanju sudjelovali su socijalni radnici iz Šibensko-kninske, Koprivničko-križevačke i Karlovačke županije.

U sklopu putovanja posjetili smo Udrugu osoba s intelektualnim teškoćama u Pečuhu – Fogd a kezem, kao i Školu za djecu i mlade s invaliditetom Kerek Vilag Alapitvany u svrhu razmjene iskustva u radu i kako bi se upoznali s njihovim programima i aktivnostima koje provode sa svojim korisnicima. Prilikom posjete udruzi Fogd a kezem dogovorena je buduća suradnja kroz projekte koje će naše udruge provoditi.