Škola za udruge – Udruga MI Split

28.01.2009.
Škola za udruge – Udruga MI Split - Udruga Kamenčići

Škola za udruge – Udruga MI Split.
listopad 2008.- siječanj 2009.

Zahvaljujući volji da nešto promijenimo, upornosti pojedinaca da u tome i ustraju, došlo je do suradnje sa Care Internationalom

Selekcijom voditelja njihovog ureda u Šibeniku, naša udruga je  odabrana  kao partnerska udruga Care Internationala u gradu Šibeniku. Ulaskom u partnerstvo na projektu, udruga je ostvarila pravo na edukaciju, tehničku podršku i donaciju opreme.

Edukaciju u trajanju od jedne godine je pružala udruga MI. Na našu sreću, od te davne 2003. do danas uživamo njihovu podršku i ne propuštamo priliku da stalno obnavljamo i usavršavamo do sada stečena znanja. Što se tiče volje za edukacijom iz redova Udruge, situacija se promijenila, jer je uz do sada jedinu osobu koja je  uvijek otvorena za usvajanje novih sadržaja, Udruga napokon dobila još jednu takvu osobu.