Ručak za 5

19.01.2012.
Ručak za 5 - Udruga Kamenčići

U sklopu projekta “Ja znam da mogu, a da li to znaš i ti?” smo sudjelovali u zajedničkoj pripremi ručka sa učenicimaTurističko-ugostiteljske škole smjera Turističko hotelijerski komercijalist. Dugogodišnju suradnju sa školom smo unaprijedili kroz partnerstva na provođenju više projekata.Ovaj projekt, financiran sredstvima Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi ima jednaki značaj za naše članove kao i za polaznike Turističko ugostiteljske škole.Tolerancija različitosti i potreba prihvaćenosti je ono što i sami svakodnevno učimo i sa čim se nosimo.