Radionica “Izrada Plana razvoja socijalnih usluga u Šibensko-kninskoj županiji”

22.10.2010.
Radionica “Izrada Plana razvoja socijalnih usluga u Šibensko-kninskoj županiji” - Udruga Kamenčići

20. i 21.10.2010. se održava dvodnevna radionica “Izrada Plana razvoja socijalnih usluga u Šibensko-kninskoj županiji” u hotelu Panorama u Šibeniku.

U sklopu suradnje Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi Republike Hrvatske i Ureda visokog povjerenika za izbjeglice Ujedinjenih naroda u provedbi UN-ovog programa za ostvarivanje Milenijskih razvojnih ciljeva (MDG-F), naša je županija dobila mogućnost tehničke pomoći za izradu županijskog Plana razvoja socijalnih usluga za trogodišnje razdoblje 2011. – 2014.

Izrada Plana razvoja socijalnih usluga na području naše županije provest će se tijekom listopada i studenog 2010. godine, a uključit će predstavnike županije, jedinica lokalne samouprave, centara za socijalnu skrb, ustanova socijalne skrbi, te udruga i drugih pružatelja socijalnih usluga na području županije.