Predstavljanje projekta ZAŽELI – “Zaposli se i pruži potporu!”

15.05.2023.
Predstavljanje projekta ZAŽELI – “Zaposli se i pruži potporu!” - Udruga Kamenčići

Dana, 12. svibnja 2023. godine u 12: 30 h u Gradskoj knjižnici “Juraj Šižgorić” Šibenik održana je Početna konferencija Udruge osoba s intelektualnim teškoćama Šibensko- kninske županije Kamenčići povodom predstavljanja i promocije Projekta UP.02.1.1.16.0081 ZAŽELI – “Zaposli se i pruži potporu!” financiranog prema Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. u okviru prioritetne osi 2 „socijalno uključivanje.