Početna konferencija partnera u sklopu projekta Erasmus

15.10.2023.
Početna konferencija partnera u sklopu projekta Erasmus - Udruga Kamenčići

Udruga osoba s intelektualnim teškoćama Šibensko-kninske županije „Kamenčići“ održala je početnu online konferenciju u sklopu projekta Erasmus + pod nazivom Stimulating environment for the integration of young people with disabilities broj ugovora 2023-1-HR01-KA210-YOU-000162061