Orahovica Merkur 2009.

25.11.2009.
Orahovica Merkur 2009. - Udruga Kamenčići

U Orahovici  se od 15. do 22. studenoga 2009. u organizaciji Hrvatskog saveza udruga za osobe s mentalnom retardacijom održalo zdravstveno-rekreacijsko-socijalizacijska aktivnost Merkur 2009. u odmaralištu Crvenoga križa. U Orahovici su bili Alenka i Lucija Miškić, Darko i Zdenka Dulibić, Dolores Lokas i Blanka Borak.