Odobrena druga godina trogodišnjeg program udruge Kamenčići: „Pomoć i podrška starim i teško bolesnim roditeljima osoba s intelektualnim teškoćama“

05.06.2024.
Odobrena druga godina trogodišnjeg program udruge Kamenčići: „Pomoć i podrška starim i teško bolesnim roditeljima osoba s intelektualnim teškoćama“ - Udruga Kamenčići

U sklopu Javnog poziva „Razvoj i širenje mreže socijalnih usluga za razdoblje 2023. do 2025.“ Prioritetno područje: Programi usmjereni starijim osobama i teško bolesnim odraslim osobama odobren je Program udruge Kamenčići „Pomoć i podrška starim i teško bolesnim roditeljima osoba s intelektualnim teškoćama“ u razdoblju od 1.6.2023.-31.5.2026. koji financira Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike u iznosu od 32.500 eura na godišnjoj razini. Ugovor o dodjeli financijskih sredstava potpisan je dana 17.08. 2023.

Opći i ciljevi programa su:

Podrška starijim osobama –roditeljima OSIT kroz inovativan pristup u cilju održavanja funkcionalnog i neovisnog življenja u svom domu

Posebni ciljevi programa su:

– Razvijanje svijesti starijih osoba o potrebi zdravog življenja, motiviranje pojedinaca ali i institucija i zajednice na obične, svakodnevne, lako ostvarive male aktivnosti kojima će činiti pomake u kvaliteti života starijih osoba ali i zajednice u kojoj starije osobe žive.

– Podizanje kvalitete življenja starih roditelja narušenog zdravstvenog stanja

– Prevencija institucionalizacije roditelja što bi za posljedicu imalo potrebu smještaja u instituciju i njihovog djeteta/djece.

Provođenjem ovog programa se skreće pozornost na populaciju koja uz teret bolesti i poodmaklih godina, nosi i teret skrbljenja o osobama/djeci koja su uglavnom u potpunosti ovisna o tuđoj pomoći. Obzirom na njihovu starosnu dob i nastojanje da ostanu samoodrživi u svojim domovima želimo osvijestiti njih same kao i lokalnu zajednicu za potrebu jačanja njihovih sposobnosti kako bi bili samoodrživi i ne bi morali postati teret društva. Kroz ovaj program i slične projekte ćemo u što većoj mjeri raditi i na osvještavanju onih koji još nisu pripadnici te dobne skupine ali će uskoro biti kao i na osviještenost nadležnih institucija za potrebu uključivanja ove osjetljive skupine u različite oblike rehabilitacije, a sa ciljem prevencije institucionalizacije.