Odobren Erasmus+ Projekt

04.09.2023.
Odobren Erasmus+ Projekt - Udruga Kamenčići

Udruga osoba s intelektualnim teškoćama Šibensko-kninske županije „Kamenčići“ potpisala je sa Agencijom za mobilnost i programe Europske unije Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u sklopu projekta Erasmus + pod nazivom Stimulating environment for the integration of young people with disabilities broj ugovora 2023-1-HR01-KA210-YOU-000162061 na razdoblje od 18 mjeseci u trajanju od 01.09.2023. do 28.02.2025.

Vrijednost projekta je 60.000,00 eura.

Partneri na projektu su udruga osoba s intelektualnim teškoćama Fogd a Kezem iz Pečuha, Mađarske.