OBAVIJEST-COVID-19

16.03.2020.
OBAVIJEST-COVID-19 - Udruga Kamenčići

OBAVIJEST GRAĐANIMA!

Zbog proglašene epidemije korona virusa i sukladno izrečenim mjerama opreza za suzbijanje širenja zaraze, Udruga Kamenčići od 16.3.2020. radi pod posebnim uvjetima.
Sukladno preporuci Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, KLASA: 550-01/20-02/41, URBROJ: 519-04/3-2/1-20-1 od 13. ožujka 2020. godine, za vrijeme trajanja epidemije, organizira se rad sa strankama elektroničkim putem.

Sve upite možete uputiti na e-mail adresu: udruga.kamencici@gmail.com

Ne primaju se stranke.
Iznimno, primaju se stranke samo za žurne i neodgodive situacije.
Ni u kom slučaju ne primaju se stranke koje imaju respiratornu bolest i /ili povišenu tjelesnu temperaturu
Primljene stranke moraju se pridržavati uputa radnika, a posebno o primjeni sredstava higijenske zaštite i komuniciranja na sigurnoj udaljenosti od najmanje 2 metra.
Informacije o uslugama i pravima mogu se dobiti na brojeve telefona:
022 /218 14
095/3000 330
099/662 0056