Edukacija osobnih asistenata

21.12.2015.
Edukacija osobnih asistenata - Udruga Kamenčići

12.12.2015. u Splitu je održana edukacija osobnih asistenata zaposlenih u okviru provedbe projekta “Osiguravanje usluge osobne asistencije osobama s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta te osobama s intelektualnim i mentalnim oštećenjima i njihovih obitelji na području Šibensko-kninske županije.” Projekt provodimo u partnerstvu s Udrugom osoba s invaliditetom Sveti Bartolomej Knin, a financira se putem ESF-a i Ministarstva socijalne politike i mladih.