Edukacija korisnika usluge osobne asistencije

16.11.2015.
Edukacija korisnika usluge osobne asistencije - Udruga Kamenčići

U okviru provedbe EU projekta „Širenje usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom“, 11.studenog 2015. godine u Splitu je održana prvau nizu edukacija za korisnike usluge osobne asistencije. Edukaciju je organizirala Zajednica Saveza osoba s invaliditetom Hrvatske (SOIH), a nazočili su joj roditelji članova naše udruge koji su s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta te s intelektualnim i mentalnim oštećenjima.Riječ je o korisnicima koji do sad nisu imali pravo na ovakvu uslugu i sad su po prvi put kao ciljna skupina uključeni u pružanje usluge osobne asistencije kroz provedbu projekta “Osiguravanje usluge osobne asistencije osobama s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta te osobama s intelektualnim i mentalnim oštećenjima i njihovih obitelji na području Šibensko-kninske županije.” Projekt provodi naša Udruga u partnerstvu s Udrugom osoba s invaliditetom Sveti Bartolomej Knin,a projekt sufinancira Europska unija putem Europskog socijalnog fonda.