Edukacija korisnika usluge osobne asistencije i osobnih asistenata

23.05.2017.
Edukacija korisnika usluge osobne asistencije i osobnih asistenata - Udruga Kamenčići

U sklopu provedbe projekta “Osiguravanje usluge osobne asistencije osobama s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta te osobama s intelektualnim i mentalnim oštećenjima i njihovim obiteljima na području Šibensko-kninske županije II”  br. Ugovora UP.02.2.02.0059, u Kninu je 17.5.2017.održana edukacija za korisnike usluge i osobne asistente. Projekt provodimo u partnerstvu s Udrugom osoba s invaliditetom Sveti Bartolomej Knin od 1.4.2017. do 1.4.2019.godine, a financira se putem Europskog socijalnog fonda. Edukaciju je održana u organizaciji Zajednice saveza osoba s invaliditetom Hrvatske.