Dvodnevni seminar u Zagrebu

04.03.2010.
Dvodnevni seminar u Zagrebu - Udruga Kamenčići

U nastojanju da u što većoj mjeri unaprijedimo rad Udruge i omogućimo njenu održivost, usmjereni smo na praćenje i usvajanje novih metoda u različitim aspektima poslovanja. Komunikacija je preduvjet dobrog poslovanja te je neophodno da se kontinuirano usavršava i nadograđuje.
 
NLP se godinama koristi u vodećim kompanijama, korporacijama i organizacijama u Americi i u razvijenim zapadno evropskim zemljama u svrhu poboljšanja međuljudskih odnosa, a globalno gledajući to je priznato sredstvo postizanja uspjeha zbog prednosti koje pruža pri razvoju ljudskog potencijala.
Svjesno i učinkovito komuniciranje, raznovrsni modeli verbalne i neverbalne komunikacije, analiza marketinških djelatnosti i javnih nastupa svih profila, neki su od mnogih aspekata neuro-lingvističkog programiranja koji se mogu naučiti kroz program dvodnevnog seminara u Zagrebu na kojem ćemo sudjelovati ( 6. i 7. ožujka, Centar za kulturu Trešnjevka).OTO