Ciklus treninga Kuće ljudskih prava

07.02.2012.
Ciklus treninga Kuće ljudskih prava - Udruga Kamenčići

Sudjelovali smo na ciklusu treninga i projektnih klinika o pretpristupnim i strukturnim fondovima koji su održani u organizaciji Kuće ljudskih prava i Centra za mirovne studije u Zagrebu od 30.01.do 01.02.2012. Cilj treninga je unaprijeđenje kapaciteta ljudskopravaških organizacija u Hrvatskoj u pogledu sposobnosti uspješnog apliciranja na fondove EU prije ulaska u Eu (pretpristupni fondovi i Programi zajednice), ali i nakon ulaska u EU (Programi zajednice, Europski socijalni fond, Fond za regionalni razvoj).