Uspješan završetak provedbe projekta “Zeleni čuvari naših krajeva”

22.07.2019.
Uspješan završetak provedbe projekta “Zeleni čuvari naših krajeva” - Udruga Kamenčići

Projekt “Zeleni čuvari naših krajeva” Udruge osoba s intelektualnim teškoćama Šibensko-kninske županije „Kamenčići“ odabran je za financiranje na natječaju INA Zeleni pojas 2018. Cilj projekta je bio razviti pozitivne navike naših korisnika, učenika i lokalne zajednice o očuvanju okoliša uređivanjem javnih površina i doprinijeti jačanju svijesti istih o ekološkim problemima i načinima kako pozitivno utjecati na njihovo smanjivanje. Zahvaljujući sponzorstvu INA -e Industrije nafte d.d. održane su 3 volonterske akcije čišćenja okoliša i sadnje biljaka u Šibeniku i na otoku Zlarinu prilikom kojih je očišćeno oko 600m2 zelenih javnih površina i zasađeno je oko 120 sadnica cvijeća i 50 stabala i grmova.

U sklopu projekta su održane likovne radionice naših korisnika i učenika PŠ Zlarin i izložba njihovih radova, a za sudionike je održana i radionica o važnosti očuvanja okoliša.
Sonja Ninić-Ševo, predsjednica Udruge osoba s intelektualnim teškoćama Šibensko-kninske županije „Kamenčići“ je prigodom završetka ovog projekta izjavila:

INA nam je omogućila da oplemenimo jedan sićušni dio naše planete. Kada bi svi ostali poslovni subjekti bili jednako osviješteni, životno okruženje bi nam bilo sasvim drugačije, a i mi bi se više naučili životu u skladu s prirodom.“