Uspješan završetak provedbe projekta “Zeleni čuvari naših krajeva 2”

30.10.2020.
Uspješan završetak provedbe projekta “Zeleni čuvari naših krajeva 2” - Udruga Kamenčići

  

Projekt “Zeleni čuvari naših krajeva 2” Udruge osoba s intelektualnim teškoćama Šibensko-kninske županije „Kamenčići“ odabran je za financiranje na natječaju INA Zeleni pojas 2019.

Ciljevi ovog projekta su:

1. Doprinijeti jačanju svijesti učenika i mladih s intelektualnim teškoćama o ekološkim problemima i načinima kako pozitivno utjecati na njihovo smanjivanje

2. Razvijati svijest o društvenoj važnosti volontiranja

Zahvaljujući sponzorstvu INA-e Industrije nafte d.d. održano je više volonterskih akcija čišćenja okoliša i sadnje cvijeća i voća u Šibeniku kao i u Čistoj Velikoj prilikom kojih je očišćeno oko 800m2 zelenih javnih površina i zasađeno je oko 40 sadnica cvijeća te 20 stabala i grmova.

U sklopu projekta su održane kreativne radionice, volonterske akcije čišćenja i uređenja okoliša u kojima su sudjelovali korisnici i volonteri Udruge te učenici OŠ Čista Velika. Za učenike OŠ Čista Velika su održane radionice o volontiranju.

Sonja Ninić-Ševo, predsjednica Udruge osoba s intelektualnim teškoćama Šibensko-kninske županije „Kamenčići“ je prigodom završetka ovog projekta izjavila:

„Zahvaljujući INI-nom sponzorstvu još jednom smo potvrdili kako brigom za okoliš možemo oplemeniti životno okruženje te ojačati svijest najmlađih članova društvene zajednice za tu potrebu.“