Provedba programa školskog volontiranja – INA “Zeleni čuvari naših krajeva 2”

16.10.2020.
Provedba programa školskog volontiranja – INA “Zeleni čuvari naših krajeva 2” - Udruga Kamenčići

U sklopu provedbe projekta „Zeleni čuvari naših krajeva 2“ koji provodimo uz sponzorstvo INA Industrija nafte d.d. u razdoblju od 20.09.2019. do 15.10.2020. organizirano je više volonterskih akcija uređenja okoliša i sadnje cvijeća i stabala u suradnji sa OŠ Čista Velika.