Kvaliteta socijalnih usluga i primjena standarda kvalitete u svakodnevnom radu

12.12.2011.
Kvaliteta socijalnih usluga i primjena standarda kvalitete u svakodnevnom radu - Udruga Kamenčići

Sudjelovali smo na dvodnevnoj radionici pod nazivom „Kvaliteta socijalnih usluga i primjena standarda kvalitete u svakodnevnom radu” koja  se održala u Centru za rehabilitaciju u Zagrebu, 14.i 15.12.2011., u organizaciji udruge “Socijalna politika i uključivanje – SPUK”, Zagreb. Na radionici su sudionici upoznati s najnovijim inicijativama vezanim uz unaprjeđenje kvalitete socijalnih usluga na nivou Europske unije te načelima na kojima se temelji dobrovoljni Europski okvir za kvalitetu socijalnih usluga koji je u 2011. godini izradio Odbor za socijalnu zaštitu Europske komisije.